Výroba a poradenství v oblasti potravinářství a strojírenství

Jednoúčelové stroje a výrobní linky – čokoládovny, výrobnci oplatek a sušenek

Poskytujeme širokou škálu strojních zařízení dle individuálních potřeb zákazků, včetně poradenství při výběru vhodné strojní technologie, automatizace a postupu výroby. Samozřejmostí je používání materiálů vhodných pro styk s potravinou.

Dávkovací a nalévací zařízení (plničky)

 • Škála samostatně stojících nebo nástavbových dávkovacích a nalévacích (plnících) zařízení, sloužících k přesnému odměření a dávkování čokolády, náplní, těst a dalších sypkých či tekutých surovin.

Manipulace se surovinami a výrobky

 • vkladače, rovnání a orientování výrobků

Temperování, rekrystalizace, rozpouštění a skladování čokoládových hmot

 • Temprovací stroje různých výkonů dle potřeb zákazníka. Tanky a zařízení určené ke skladování čokoládové hmoty v tekutém stavu. Rekrystalizace či dekrystalizace čokoládové hmoty. Rozpouštění čokoládové hmoty a polev.

Máčení a podmáčení polotovarů čokoládovou hmotou

 • Zařízení různých výkonů sloužící k polévání a podmáčení výrobků čokoládovou hmotou.

Generální opravy a servis výrobních i balících strojů

 • Provádíme servis a generální opravy vašich stávajících výrobních zařízení a balících strojů.

Kompletní výrobní linky na míru.

 • Vyrábíme pro vás kompletní produkční linky pro automatizaci výroby veškerých druhů čokoládových a dalších produktů.
 • Fomovací linka na výrobu čokoládových bonbónů a tabulek.
 • Výrobní linka na duté čokolády
 • Výrobní linka na čokoládové polotovary

Formování a extruze hmot (marcipán...) a těst (sušenky …)

 • Stroje sloužící k formování, lisování a protlačování těstovitých hmot, jako například marcipán, sojová hmota, těsta na výrobu sušenek a další.

Výroba zařízení a strojů na lázeňské oplatky

 • V oblasti strojního vybavení na výrobu lázeňských oplatek nabízime jak samostatná pečící zařízení, tak i plně automatické výrobní stroje a formy na lázeňské oplatky.

Chladící tunely a skříně

 • Chladící tunely a schladící skříně nabízíme ve variabiních délkách a o různých výkonech.

Dopravníky

 • pasové a šnekové dopravníky. Dopravníky a potrubí na dopravování čokolády a tekutých surovin.

Dekorovací stroje a zařízení

 • Stroje pro dekorování výrobků čokoládou, tukovými polevami, oříšky apod.

Nákup a prodej repasovaných nebo použitých zařízení

 • Díky našim zkušenostem a kontaktům jsem schopni pro Vás dodat použité výrobní a balící stroje.